HUDSON BAY

2017 års årsmöte äger rum den 4november kl.14.00 i Svanskogs folketshus

val av följande styrelse platser är.

Kassör 2 år

.

Ledamot 1 år            1 st.

Ledamot 2 år            1 st.

Ersättare 1 år            1st.

 

Valberedningen skall ha fått in förslag minst 1 vecka innan årsmötet

Valberedningen nås på tel. 070-290 10 94 Linda Karlsson